Sorgun
-3°C

Yük.: -3°

Düş.: -14°

Pt, 08.02.2016
 
 

TKDK

TKDK

Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeleri destekleyen kurum 29 Ağustos 2011 tarihinde yetki devrini alarak hibe desteğini dağıtmaya hak kazanmıştır. Misyonu, Tarım ve kırsal alanların sürdürebilir kalkınmasına katkı sağlayarak ilgili sektörleri Avrupa Birliği standartlarına ulaştırmaktır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteklemeyi Kurumu, IPARD desteğinin 2014-2020 yıllarını içeren ikinci uygulama döneminde tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınması için yeni sektörler ve daha yüksek hibe oranlarıyla desteklemelerine devam etmektedir.

 

IPARD II Programı kapsamında;

Yeni dönemde verilen destek oranları %50 ile %70 arasında değişmektedir.

Kadın yatırımcılara projelerinin sıralamasında öncelik tanınmaktadır. Genç yatırımcılara daha yüksek oranda hibe sağlanmaktadır.

IPARD Programında 42 il destek kapsamındadır.

 

Yatırım kapsamında destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalar;

• Makine ekipman alımı,

• Yapım işleri,

• Hizmet alımı (genel harcamalar)

• Görünürlük harcamalarıdır.

(Detaylı bilgi için Başvuru çağrı rehberleri ve www.tkdk.gov.tr adresinde yayınlanan uygun harcamalar listelerine bakınız.)

 

 

DESTEKLENEN TEDBİRLER VE HİBE ORANLARI

Süt Üreten İşletmeler (mandıra, ahır vb.),

Et Üreten İşletmeler (besi çiftlikleri, ahır, broyler, hindi, kaz vb.)

Yumurta Tavukçuluğu

Süt Ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Süt İşleme merkezi, yoğurt, tereyağı vb. , Süt toplama merkezi vb.),

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Kesimhanesi, sucuk, salam, sosis yapımı vb.)

Meyve Ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması (Soğuk hava deposu vb.) ,

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması,

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Pazarlanması (süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan yetiştiriciliği,çiçek soğanı, misel vb.),

Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması,

Zanaatkârlık ve katma değerli ürün işletmeleri; geleneksel el sanatları,  

Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri; konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetleri,

İç sularda su ürünleri yetiştiriciliği ve ürünlerini servis eden restoranlar,

Makine Parkları,

Yenilenebilir enerji yatırımları desteklenecektir.