Sorgun
-3°C

Yük.: -3°

Düş.: -14°

Pt, 08.02.2016
 

HABER ARŞİVİ


11

AMAÇ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ PAYINI ARTIRMAK

Odamız ev sahipliğinde Yönetim Kurulu Başkanımız Üzeyir Arslan, Yozgat Kosgeb İl Müdürü Mustafa Işık ve üyelerimizin katılımıyla KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

KOBİGEL Proje Çağrısı; Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla üyelerimizin imalat sanayisine yönelik olarak hazırlayacakları projelerin desteklenmesini hedefliyor. Bu kapsamda, yürütülecek projelerin en az 6, en fazla 12 aylık bir süre kapsamında tamamlanması gerekiyor. Destek üst limiti, geri ödemesiz en fazla 300 bin TL, geri ödemeli ise en fazla 700 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon lirayı bulabilecek. 20 Ekim 2017 tarihine kadar başvuru süreci devam eden proje teklif çağrısı ile imalat sanayinde yapısal dönüşümün aktörü olacak KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanıyor.

NACE Rev 2. sınıflamasına göre imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler bu programa başvurabiliyor. Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde ise tüm işletmeler yararlanabiliyor. İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise 2016 yılı verilerine göre net satış hâsılatı en az 300 bin TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısının ise en az 3 olması gerekiyor. Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunlu. Teklif edilen projenin toplam bütçesi ise işletmenin 2016 yılı net satış hâsılatını aşamıyor. Destek oranı tüm bölgelerde  yüzde 60’ı geçemiyor. Proje teklif çağrısı kapsamında işletmelerin, dördüncü sanayi devrimine hazırlık, üretimde nesnelerin interneti uygulamaları, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması, katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, ihracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması, yeşil üretime geçiş konularından biri veya birkaçını birlikte içeren faaliyetleri kapsamında, personel giderleri, kalıp dahil makine-teçhizat giderleri, yazılım giderleri, eğitim danışmanlık gibi hizmet alımları desteklenecek.

Okunma Sayısı: 448
resim